ბეჭდვითი მომსახურება

სრული ფერის ლითოგრაფიული ბეჭდვა

გრაფიკული დიზაინი

ფერდაშლა

სხვასასხა სახის ლაქირება, ულტრაიისფერის ჩათვლით

ცხელი და ცივი ლამინაცია

ფლექსოფორმების დამზადება

სხვადასხვა სახის ქაღალდისა და მუყაოს ამოკვეთა,ამობურცვა, ფოლგით წნეხვა ოქროში და ვერცხლში და ..

თერმული კერვა

ცელოფანში შეფუთვა

უსწორმასწორ ზედაპირზე ბეჭდვა

ამოკვეთა, პერფორაცია, ნუმერაცია, კეცვა

ჰოლოგრამების დატანა

თითოეულ ამ პროცესზე დაკვირვებას და კონტროლს ახორციელებს ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია. თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ევროპული სტანდარტების მიხედვით მომუშავე სტამბას შეუძლია აწარმოოს უმაღლესი ხარისხის პოლიგრაფიული პროდუქცია: სხვადასხვა სახის ეტიკეტები, სხვადასხვა ზომის კოლოფები, საუკეთესო ხარისხის ჟურნალ-გაზეთები, ბროშურები, ბუკლეტები, პოსტერები და ..

 

უკან დაბრუნება