ბეჭდვის შემდგომი განყოფილება

განყოფილება რომელიც იბარებს დაბეჭდილ პროდუქციას, ხდება მისი დამუშავება, მზა სახის დონემდე მიყვანა და დამკვეთისადმი მიწოდება. ჩვენს ტექნიკურ აღჭურვილობაში შედის:

·         Excelam 1600 cold (GMP) : ლამინატორი

·         Sleuer, Grafische Maschinen : შტოიერი (ფოლგით დაწნეხვა)

·         Morgana Rotary : ნუმერატორი

·         Quick Binder 200 : ბაინდერი

·         Tremat, Stahi : საკეცი მანქანა

·         Rapid 106 electric : მავთულის სამაგრი მანქანა

·         Nagel : ფურცლის ამკრეფი მანქანა

·         Kallfass : ჯურნალის ცელოფანში შემფუთავი მანქანა

·         Iberika JRK 105 : კონვერტაციის მანქანა, რომლითაც ხდება ამოტვიფვრა, დაჭრა, განცალკევება და დალაგება.

Iberika JRK 105 

IBERIKA JRK 105 წარმოადგენსომეგა თეგისმნიშმნელოვან შენაძენს. ეს არის ბოლო მოდელის მანქანა, რომელსაც შეუძლია 450 მიკრონამდე ქაღალდისა და მუყაოს ამოტვიფვრა, დაჭრა, განცალკევება და დალაგება. IBERIKA JRK 105 და Speedmaster- ერთად შეუძლია ყოველგვარი მოხმარების მაღალი ხარისხის კოლოფებისა და შესაფუთი მასალების წარმოება.

უკან დაბრუნება

ხარისხის კონტროლი

პროდუქციის საბოლოო ხარისხი მრავალი ელემენტის ჯამს შეადგენს: დიზაინი, ფერდაშლა, ბეჭდვა და სხვა მისი წინამორბედი თუ მომდევნო პროცესები. თითოეულ ამ პროცესზე დაკვირვებას და კონტროლს ახორციელებს ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია, რომელიც აღჭურვილია შემდეგი დანადგარებით:

რეპრო/დიზაინ სტუდია

ბეჭდვამდელ განყოფილებაში შემოსული ფაილი (ჟურნალი, გაზეთი, ბუკლეტი, სიგარეტის ARTWORK-ი და ა.შ.) მუშავდება ფერდასაშლელად და დასრულებული სახით მიეწოდება ბეჭდვის განყოფილებას.

საბეჭდი დანადგარები

ომეგა თეგს ამიერკავკასიაში ყველაზე შთამბეჭდავი და თანამედროვე პროფესიული საბეჭდი დანადგარები გააჩნია. ბევრ დასავლურ-ევროპულ სტამბას შეიძლება შეშურდეს ჩვენი შესაძლებლობების.

ბეჭდვითი მომსახურება

სრული ფერის ლითოგრაფიული ბეჭდვა; გრაფიკული დიზაინი; ფერდაშლა; სხვასასხა სახის ლაქირება, ულტრაიისფერის ჩათვლით; ცხელი და ცივი ლამინაცია; ფლექსოფორმების დამზადება; სხვადასხვა სახის ქაღალდისა და მუყაოს ამოკვეთა,ამობურცვა, ფოლგით წნეხვა ოქროში და ვერცხლში და ა.შ. თერმული კერვა; ცელოფანში შეფუთვა; უსწორმასწორ ზედაპირზე ბეჭდვა; ამოკვეთა, პერფორაცია, ნუმერაცია, კეცვა; ჰოლოგრამების დატანა; თითოეულ ამ პროცესზე დაკვირვებას და კონტროლს ახორციელებს ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია. თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ევროპული სტანდარტების მიხედვით მომუშავე სტამბას შეუძლია აწარმოოს უმაღლესი ხარისხის პოლიგრაფიული პროდუქცია: სხვადასხვა სახის ეტიკეტები, სხვადასხვა ზომის კოლოფები, საუკეთესო ხარისხის ჟურნალ-გაზეთები, ბროშურები, ბუკლეტები, პოსტერები და ა.შ.